نشانه گذار خاص باش

30.000 تومان
کتاب‌خوان‌های حرفه‌ای وقتی کتاب می‌خوانند، بعضی مواقع گوشه کتاب رو تا می‌کنند یا با یک نشان کاغذی محل مطالعه را علامت می‌گذارند. اما از آنجاییکه مولفان کتاب خاص‌باش معتقدند که خوانندگان این کتاب هم آدم‌های خاص هستند و در هر چیزی دنبال بهترین‌ها هستند،