فهرست مطالب

به سبک مدیران فوق موفق ۲۰۲۱

 

موفقیت به کارهایی که انجام نمی دهید بیشتر مربوط است تا کارهایی که انجام می‌دهید.

تنها با ۹۰ دقیقه تمرکز روزانه روی اثربخش ترین کار خود، می‌توانید در دسته افراد فوق موفق دنیا قرار بگیرید.

حدود ۹۰% رفتارهای ما غیرارادی است. با خودآگاه کردن این رفتارها می‌توانید تحول را آغاز کنید.

در وبینار هرم تخصص ، به موضوعات مهمی خواهیم پرداخت که جرقه یک تحول مهم را برای دستیابی به موفقیت، اثربخشی و ثروت رقم می‌زند:

– مهمترین راز افراد فوقِ موفق 

– آشنایی با ۵ فصل توسعه فردی 

– آشنایی با لایه‌های سه گانه موفقیت

– بررسی سندرم شیر  

– پنج مانع اصلی خاص شدن و راه‌های غلبه بر آنها

-ایجاد هم افزایی بین تخصص ویژه و علاقه مندی‌های جانبی

– آشنایی با مکانیزم درست کشف استعدادهای ویژه خود

-خداحافظی با دنیای کار زیاد ولی موفقیت محدود

پایان این وبینار، آغاز راه جدید حرفه‌ای شما خواهد بود